ÜRÜNLER

Yağlayıcılar

Harman Yağları

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
FİBEROL HY 100 Mineral yağlar ve noniyonik emülgatörler karışımı, Tüm elyaf ürünleri için anti-statik harman yağı
AKOIL SF 90 Yağ asidi poliglikol esterleri ve amid türevlerinin karışımı, noniyonik Akrilik, yün ve karışımları için anti-statik harman yağı
FIBRALUB CS 80 Yüzey aktifler ve organofonksiyonel siloksanlar karışımı Karbon elyaf için spin finish malzemesi
REDİYON A4 Yüzey aktifler ve organofonksiyonel siloksanlar karışımı Tüm elyaf türleri için antistatik harman yağı

Kohezyon Katkıları

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKAP RE 80 Yağ asidi esterleri ve Anti-statik katkılar karışımı Yağ asidi esterleri ve Anti-statik katkılar karışımı

ANTİSTATİK ve PREPARASYON KATKILARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKOIL RP 50 Etoksile yağ asidi esterileri, noniyonik Akrilik, yün ve karışımları için anti-statik harman yağı
AKAP ACD 20 Alkil fosfonat, anyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP 115 Esterler ve anti-statik katkılar karışımı, anyonik/noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP ACK 018 Kuaterner amin, katyonik Sentetik elyaflar için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP 100 Özel yüzey aktif katkılar, anti-statik katkılar ve fosfat esterleri kombinasyonu, anyonik/noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte konsantre preparasyon katkısı
AKAP AC 120 Özel yüzey aktif katkılar, anti-statik katkılar ve fosfat esterleri kombinasyonu, anyonik/noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte konsantre preparasyon katkısı
AKAP BG 100 Özel yüzey aktif katkılar, anti-statik katkılar vefosfat esterleri kombinasyonu, anyonik/noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte konsantre preparasyon katkısı
AKAP AF 100 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, anyonik/noniyonik Akrilik elyaflar için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP B 100 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, anyonik/noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte konsantre preparasyon katkısı
AKAP AC 125 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP AF 118 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP ARK 218 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için ısı dayanımı yüksek, anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP BG 115 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP FRK 251 Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için ısı dayanımı yüksek, anti-statik özellikte preparasyon katkısı
AKAP AC 812 Polioksietilen türevleri, noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı
REDIYON ANT Özel yüzey aktif katkılar, kohezyon düzenleyiciler ve anti-statik katkılar kombinasyonu, noniyonik Akrilik elyaf için anti-statik özellikte preparasyon katkısı

Ön Terbiye Yardımcıları

Islatıcılar

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKWET MER Alkil sülfat ve eter alkollerin sinerjik karışımı, anyonik Merserize Islatıcısı
AKWET FWA Etoksile yağ alkollerinin sinerjik karışımı, nonyonik Köpüğü ayarlı, yüksek yıkama ve ıslatma özelliği olan ıslatıcı, hava aldırıcı
AKWET S Sodyum sülfosüksinat, anyonik Alkaliye dayanıklı seri ıslatıcı
AKWET NFI Yağ alkolü etoksileleri ve özel yüzey aktif katkılar karışımı, noniyonik Islatma ve yıkama katkısı
AKWET NFW Yağ alkolü etoksileleri ve özel yüzey aktif katkılar karışımı, noniyonik Islatma ve yıkama katkısı
AKWET WM Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, anyonik/noniyonik Yüksek alkaliye dayanıklı, yüksek ıslatma, disperge ve yıkama özelliği olan pişirme, kasar ıslatıcısı-viskoz
AKWET NBG Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, noniyonik Köpüğü kontrollü yüksek ıslatma ve yıkama özellikli ıslatıcı
AKWET WAD Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, noniyonik
REDWET LT Yüzey aktif katkılarin sinerjik karışımı, noniyonik Köpüğü kontrollü yüksek ıslatma ve yıkama özellikli ıslatıcı

Enzimler

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKENZ DSK Alfa-amilaz enzimi, noniyonik Haşıl sökücü enzim
AKENZ APL Asidik selülaz enzimi, noniyonik Anti asidik enzim
AKENZ AP Katalaz enzimi, noniyonik Kasar sonrası antiperoksit enzimi
AKENZ NPL Nötral selülaz enzimi, noniyonik Anti-pilling enzimi

YAĞ SÖKÜCÜLER

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKWASH SWL Nonyonik yüzey aktiflerin sinerjik karışımı, noniyonik Solvent içermeyen yağ sökücü
AKWASH ORF Özel noniyonik yüzey aktiflerin sinerjik karışımı, noniyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve yıkayıcı
AKWASH NOR Özel yüzey aktifler karışımı, noniyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve yıkayıcı
AKWASH D 714 Özel yüzey aktifler karışımı, noniyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve yıkayıcı
AKWASH D725 Özel yüzey aktifler karışımı, noniyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve köpüksüz yıkayıcı
AKWASH LFA Özel yüzey aktifler karışımı, noniyonik Konsantre yağ sökücü, ıslatıcı ve köpüksüz yıkayıcı

DEMİNERALİZASYON KATKILARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKYON DEM Fosfonik asit türevleri, anyonik Demineralizasyon katkısı

ÖZEL KASAR KATKILARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKBLEACH NWT İnorganik katkılar karışımı, katyonik Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı kombin %50 hidrojen peroksit
AKBLEACH SLD İnorganik tozların sinerjik karışımı, anyonik Viskon ön işlem malzemesi
AKBLEACH CBA Organik ve inorganik katkılar karışımı Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı
AKBLEACH LFC Organik ve inorganik katkılar karışımı Selüloz lifler ve karışımları için ağartıcı katkı
AKBLEACH LTB Organik ve inorganik katkılar karışımı Düşük sıcaklıkta kasar katkısı
AKKOM UWS Yüzey aktif katkılar ile kompleks yapıcı katkılar karışımı, anyonik/nonyonik Islatma, peroksit stabilize etme ve iyon tutma, özelliklerine sahip sıvı kombine kasar katkısı

STABİLİZATÖRLER

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKSTABIL BS Organik fosfonatlar karışımı, anyonik Hidrojen peroksit kasarı için stabilizatör
AKSTABIK MX Organik fosfonatlar karışımı, anyonik Hidrojen peroksit kasarı için stabilizatör

KOMPLEKS YAPICI ve İYON TUTUCU KATKILAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKYON CAN Fosfonat bazlı kompleks yapıcı katkı, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON SNF Kompleks yapıcı katkılar karışımı, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON NPA Poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON PA 503 Poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON KP 301 Polikarboksilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKYON PA 50 Yüksek konsantrasyonlu poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
REDIYON IY Nonyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı

Boya & Baskı Yardımcıları

DİSPERGATÖR ve EGALİZATÖRLER

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKDISPER DAN Aril sülfonat kondenzasyon ürünü, anyonik Reaktif boya dispergatörü
AKDISPER NSB Poliglikol türevleri ve noniyonik yüzey aktif katkılar kombinasyonu, noniyonik PES ve PES karışımları için dispergatör
AKDISPER AKL Yağ etoksilatlarının sinerjik karışımı, noniyonik Akrilik dispergatörü, egalizatör
LEVELAMID NY 30 Yüzey aktif katkılların sinerjik karışımı Poliamid ve yün için egalizatör
REDİYON DIS Yüzey aktif katkılların sinerjik karışımı Akrilik için egalize maddesi

RETARDER ve MİGRASYON KATKILARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKMGR OF Kuaterner amonyum bileşiği, katyonik Akrilik boyama için egaliz ve migrasyon katkısı
AKRETAR AKC Kuaterner Benzalkonyum klorür, katyonik Akrilik için retarder
AKRETAR BKC Kuaterner Benzalkonyum klorür, katyonik Akrilik için retarder
AKRETAR ATK Katyonik Akrilik için retarder

KIRIK ÖNLEYİCİ

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKCES AC Polimer bileşiklerinin karışımı, noniyonik Kırık önleyici
AKCES AC Polimer bileşiklerinin karışımı, noniyonik Kırık önleyici
AKCES CSY 100 anyonik, noniyonik Kırık önleyici
AKCES CSY 30 anyonik, noniyonik Kırık önleyici
AKCES POL Polimer bileşiklerinin karışımı, noniyonik Kırık önleyici

FİKSATÖRLER

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKFIX CF Katyonik polimer Üzerine boya yapılabilen, direkt ve reaktif boyamalar için formaldehit içermeyen fiksatör
AKFIX M1 Katyonik polimer Yüksek konsantrasyonlu, formaldehit içermeyen fiksatör
AKFIX P Katyonik polimer Üzerine boya yapılabilen, direkt ve reaktif boyamalar için formaldehit içermeyen fiksatör
AKFIX PDF Katyonik polimer Formaldehit içermeyen indigo boya fiksatörü
AKFIX PRO G Katyonik polimer Üzerine boya yapılabilen, direkt ve reaktif boyamalar için formaldehit içermeyen fiksatör
AKFIX PES Katyonik polimer Formaldehit içermeyen indigo boya fiksatörü ve hassaslık arttırıcı
AKFIX WDF Katyonik polimer Pigment boya haslık arttırıcı fiksatör
REDIYON CRR Alifatik karboksilik asit bileşikleri Polyester (pes) boyama için ekolojik carrier
REDIYON CRR CONC Alifatik karboksilik asit bileşikleri Polyester (pes) boyama için konsantre ekolojik carrier

YIKAYICILAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKWASH PB Anyonik katkılar karışımı Boya ve baskı sonrası yıkama katkısı
AKWASH RYK Anyonik katkılar karışımı Boya ve baskı sonrası yıkama katkısı
AKWASH SR Anyonik katkılar karışımı Boya ve baskı sonrası yıkama katkısı
AKWASH RWA Aril sülfonat kondenzasyon ürünü, anyonik Boya ve baskı sonrası yıkama katkısı
AKWASH L 30 Özel anyonik ve nonyonik yüzey aktiflerin karışımı Her cins doğal ve sentetik elyaf için yıkama katkısı
AKWASH RS Özel yıkama katkılarının sinerjik karışımı, anyonik/nonyonik Reaktif boyama ve baskı işlemleri sonrası yıkama katkısı
REDİYON SB Çektirime ve emdirme yöntemine uygun Reaktif boyama ve baskı işlemleri sonrası yıkama katkısı

Nötralizasyon & Tampon Asitleri

PH AYARLAYICILAR (tampon asit)

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKASIT 635 Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı, yüksek asidite
AKASIT BCF Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASIT CTA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASIT IF Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASIT PFC Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı, yüksek asidite tampon asit
AKASIT TSA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASIT ULT Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASIT HB Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
REDASIT EA 100 Asitler karışımı Ekolojik ve kokusuz pH ayarlayıcı
AKASİT 635 Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT BCF Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT BRS Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT FN Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT IF Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT NVA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı, kokusuz
AKASİT PFC Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı, yüksek asidite
AKASİT TSA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT ULT Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT HB Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT YSA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKASİT D 719 Asitler karışımı Tampon asit, pH dayanımı
AKASİT ULT Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
REDASİT EA 100 Asitler karışımı Ekolojik ve kokusuz pH ayarlayıcı
REDASİT FBA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı

Bitim İşlemleri

KATYONİK YUMUŞATICILAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKSOFT ANT 100 PAYET İmidazolin, katyonik
AKSOFT DC 16 İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
AKSOFT SC PAYET İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için payet yumuşatıcı
AKSOFT SCK İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için köpüksüz yumuşatıcı
AKSOFT SD 16 imidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
AKSOFT SD PAYET İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için anti-statik özellikte payet yumuşatıcı
AKSOFT HVL Kuaternize yağ asidi amidi, katyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKSOFT CSK PAYET Yağ asidi kondenzasyon ürünü, katyonik Soğukta çözünebilen payet tekstil yumuşatıcısı
AKSOFT YM 20 Yağ asidi kondenzasyon ürünü, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
AKSOFT YM PAYET Yağ asidi kondenzasyon ürünü, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için payet yumuşatıcı
REDSOFT KY İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
REDSOFT KM İmidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
AKPOL A435 Polietilen dispersiyonu, katyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu

NONİYONİK YUMUŞATICILAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKSOFT SC 20 imidazolin, katyonik Tüm elyaflar ve özellikle sentetik elyaflar için yumuşatıcı
AKSOFT ONF Yağ asidi kondenzasyon ürünleri ve vaksların sinerjik karışımı, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren yumuşatıcı
AKSOFT CNS 20 Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren yumuşatıcı
AKSOFT CNS PAYET Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Soğukta çözünebilen payet tekstil yumuşatıcısı
AKSOFT NCS 20 Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren yumuşatıcı
AKSOFT NES 20 Noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren yumuşatıcı
AKSOFT NEV Noniyonik Pamuk ve karışımları için dikiş kolaylığı saglayan yumuşatıcı
AKSOFT SP Noniyonik V
AKSOFT SP Noniyonik Sıvı parafin, kayganlık ve yumuşaklık verir
AKSOFT NCS PAYET Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren payet yumuşatıcı
AKSOFT NES PAYET Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren payet yumuşatıcı

SİLİKONLU YUMUŞATICILAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKILON MAC CONC Konsantre makro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON MIC CONC Konsantre mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON CMS Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON MAC Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON MSI Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON PES LC Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Çektirmeye uygun, özellikle PES ve karışımları içim özel silikonlu yumuşatıcı
AKILON PYT Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Özellikle PES ve karışımları için özel silikonlu yumuşatıcı
AKILON SHM Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON ACS Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
HYDROTOUCH WMA Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Yüksek performanslı hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON BRC Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Çektirmeye uygun silikonlu yumuşatıcı
AKILON MHS Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON NEG 25 Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON NRS 20 Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
AKILON NY 68 Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Sararma yapmayan, jet-stabil silikonlu yumuşatıcı
AKILON PAN 122 Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Özellikle akrilik elyaf için silikonlu yumuşatıcı
AKILON PMS Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Silikonlu yumuşatıcı
HYDROTOUCH HMI Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Yüksek performanslı hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
HYDROTOUCH MSE Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Yüksek performanslı hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
HYDROTOUCH STE Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Yüksek performanslı hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON H 730 Mikro silikon emülsiyonu, noniyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON PSJ Silikon emülsiyonu, noniyonik Silikon emülsiyonu, noniyonik
AKILON H 214 Yağ asidi amidi ve silikon polimerleri karışımı, psödokatyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcıı
AKILON H 50 Yarı-makro silikon emülsiyonu,noniyonik Hidrofilik silikonlu yumuşatıcı
AKILON MNS Silikon emülsiyonu, noniyonik Tüm halılarda yumuşatma özelliği
REDSIL HSL Silikon emülsiyonu, noniyonik Polyamid (PA) için geliştirilmiş silikonlu yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ 30 Hidrofilik Silikon Emülsiyonu, katyonik Multifonksiyonel hidrofilik silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ 45 Hidrofilik Silikon Emülsiyonu, katyonik Multifonksiyonel hidrofilik silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ 100 Hidrofilik Silikon Yağı, katyonik Multifonksiyonel hidrofilik silikon yağı hammaddesi
HYDROTOUCH HQ PRİME Hidrofilik Silikon Emülsiyonu, noniyonik Tüm elyaflar ve kumaşlar için hidrofilik silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ Pro Mikro Silikon Emülsiyonu, zayıf katyonik Tüm elyaflar ve kumaşlar için yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ RWA Hidrofilik Mikro Silikon Emülsiyonu, katyonik Özellikle Pamuk ve karışımları için hidrofilik silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
HYDROTOUCH HQ TSH Hidrofilik Mikro Silikon Emülsiyonu, katyonik Özellikle Pamuk ve karışımları için hidrofilik silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
AKSILOX TW 30 Hidrofil Silikon Emülsiyonu, noniyonik/zayıf katyonik Pamuk ve pamuk karışımları için hidrofil silikon emülsiyonu, yumuşatıcı
AKSILOX TW 45 Hidrofil Silikon Emülsiyonu, noniyonik/zayıf katyonik Pamuk ve pamuk karışımları için hidrofil silikon emülsiyonu, yumuşatıcı

VAKS DİSPERSİYONLARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKSOFT NEV Organik ve sentetik vaksların sinerjistik karışımı, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL CP Parafin emülsiyonu Dikiş kolaylığı sağlayan konsantre yumuşatıcı
AKPOL A 435 Polietilen dispersiyonu, katyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL A4 Polietilen dispersiyonu, katyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL ESP Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL HPE Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL HPC Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan konsantre polietilen dispersiyonu
AKPOL NCA Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan konsantre yumuşatıcı
AKPOL PD Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL PST Vaks ve anti-statik katkılar karışımı, katyonik Özellikle PES için anti-statik apre katkısı ve şardon yağı
AKPOL AVP Yağ asidi kondenzasyon ürünü ve polietilen emülsiyonu karışımı, noniyonik İplik avivaj malzemesi
AKPOL TSI Yağ asidi kondenzasyon ürünü ve vaksların karışımı, noniyonik Yağ asidi kondenzasyon ürünü ve vaksların karışımı, noniyonik
AKPOL DKS Polietilen dispersiyonu, noniyonik Polietilen dispersiyonu, noniyonik
AKPOL WX Polietilen dispersiyonu, noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL SWE Noniyonik Pamuk ve karışımları için haşıllama prosesinde vaks olarak kullanılı Yüzey aktif madde içeri
AKPOL SW noniyonik Pamuk ve karışımları için haşıllama prosesinde vaks olarak kullanılı Yüzey aktif madde içeri

APRELER

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKEF FC 600 Florokarbon, amfoterik Su ve yağ itici apre
AKEF FCK Florokarbon çapraz bağlayıcısı Su ve yağ itici apre için çapraz bağlayıcı
AKEF FCF Florokarbon içermeyen vaks emülsiyonu Su itici apre
AKEF FC 400 Florokarbon, amfoterik Su ve yağ itici apre
AKEF FLAM İnorganik tuz solüsyonu, katyonik Güç tutuşurluk katkısı
AKEF ANT 550 Modifiye edilmiş kuaterner amonyum tuzu, katyonik Yıkamaya dayanıklı, sentetik ve doğal elyaflar için antibakteriyel apre katkısı
AKEF NY Organik bileşikler karışımı, noniyonik Renk değişimi yapmayan organik gramaj arttırıcı
AKEF GA Organik bileşikler karışımı, noniyonik Her türlü elyaf için gramaj arttırıcı
FIBRAPOL AHS Polietilen vaks dispersiyonu, noniyonik Renk değişimi yapmayan organik gramaj arttırıcı
AKEF GUARD Sentetik piretiroid solüsyonu, noniyonik Güve ve böceklere karşı koruyucu apre
AKCLEAN HF Katyonik alkil amin Solvent içermeyen makine temizleme kimyasalı
AKEF B 55 Modifiye DMDHEU reçinesi Buruşmazlık ve çekmezlik apresi
AKEF ANT 550 Modifiye edilmiş kuarterner amonyum tuzu, katyonik Yıkamaya dayanaklı, sentetik ve doğal elyaflar için antibakteriyel apre katkısı

ÖZEL KİMYASALLAR

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKEF B 55 Modifiye edilmiş kuarterner amonyum tuzu, katyonik Buruşmazlık & Çekmezlik apresi
KLOROBUST CFA Katyonik polimer dispersiyonu Selüloz ve selüloz ağırlıklı karışımlar için klor haslığı arttırıcı
AKDEF NT Makro silikon emülsiyonu, noniyonik Köpük kesici
AKDEF PAF Makro silikon emülsiyonu, noniyonik De-foaming agent
AKDEF 100 Mineral yağ türevi Silikon içermeyen köpük kesici
AKTUD PR Organik Sülfür Bileşiği İndirgen katkı
AKCLEAN LRA Sülfünik asit turevi Asidik indirgen katkı
AKCLEAN RAP Sülfünik asit turevi Sülfünik asit turevi
AKDEF ARS Noniyonik Tüm elyaflar için ıslatıcı ve hava çıkarıçı olarak boya prosesinde ve haşıl sökme işlemi için kullanılı
AKCLEAN HF Katyonik alkil amin Solvent içermeyen makine temizleme kimyasalı arttırıcı
AKPOL SW Vaks türevleri, noniyonik Doğal elyaflar için haşıl vaksı
AKPOL SWE Vaks ve yağ asidi türevleri, noniyonik Doğal elyaflar için haşıl vaksı

DENİM KİMYASALLARI

Ürün Adı Ürün Yapısı Ürün Özellikler
AKFİX PDF CONZ Katyonik polimer Formaldehit içermeyen indigo boya fiksatörü
FLEXTOUCH EM 6150 Polietilen dispersiyonu, katyonik Kumaşta elastikiyet ve tuşa artırıcı apre maddesi
AKASİT CDS Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlanması için kullanılan yardımcı katkı
AKWET WM Yüzey aktif katkıların sinerjik karışımı, anyonik/noniyonik Yüksek alkaliye dayanıklı, yüksek ıslatma, disperge ve yıkama özelliği olan pişirme, kasar
AKWET MER Alkil sülfat ve eter alkollerin sinerjik karışımı, anyonik Merserize ıslatıcısı
AKWET FWA Etoksile yağ alkollerinin sinerjik karışımı, noniyonik Köpüğü ayarlı, yüksek yıkama ve ıslatma özelliği olan ıslatıcı, hava aldırıcı
AKYON NPA Poliakrilat, anyonik Kasar, pişirme ve boya banyoları için kompleks yapıcı/iyon tutucu katkı
AKASİT PFC Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı, yüksek
AKASİT YSA Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı katkı
AKSOFT NCS 20 Yağ asidi kondenzasyon ürünü, noniyonik Her türlü elyaf için dolgun ve kaygan tuşe veren yumuşatıcı
AKPOL A4 Polietilen dispersiyonu, katyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL A435 Yağ asidi kondenzasyon ürünü ve vaksların karışımı Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL TSI Noniyonik Dikiş kolaylığı sağlayan polietilen dispersiyonu
AKPOL SWE Noniyonik Pamuk ve karışımları için haşıllama prosesinde vaks olarak kullanılır. Yüzey aktif madde içerir.
AKASİT CDS Asitler karışımı Banyo ve kumaşta nötralizasyon/kalıcı pH ayarlaması için kullanılan yardımcı madde
AKWET DRW Fosforik asit ester tuzu, anyonik Islatıcı
AKWET INS Fosforik asit ester tuzu, anyonik Düşük köpüklü ıslatıcı
AKFIX PDF CONC Katyonik Polimer Formaldehit içermeyen indigo boya fiksatörü

WHATSAPP
DESTEK HATTI

İhtiyaçlarınız için
en iyi fiyat garantisi

Hemen Whatsapp Hattımızdan bizimle iletişime geçip teklif alınız .

+90 545  733 83 57